Select Page

Γιατί είναι σημαντικός ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεται ως τέτοιο μπορεί να έχει σοβαρές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στη λειτουργικότητα του ατόμου σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Με δεδομένο ότι κάθε άτομο διαμορφώνεται σε συγκεκριμένο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον οι τελικές επιλογές του επηρεάζονται από ανάγκες οι οποίες επιβάλλονται (συνειδητά ή ασυνείδητα) από τα εν λόγω πλαίσια. Είναι λοιπόν σημαντικό το άτομο να ανακαλύψει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες του, ανεξάρτητα από τις όποιες εξωγενείς επιρροές προκειμένου να κάνει μια όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αποσκοπεί στη διερεύνηση της αυτοεκτίμησης, της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων του κάθε ατόμου προκειμένου να το καταστήσει ικανό να τα αξιοποιήσει μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος είναι, μετά την αξιολόγηση του δυναμικού του ατόμου, η επισήμανση των προδιαγραφών των διαθέσιμων επαγγελμάτων ώστε να οδηγηθεί το άτομο στην καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγέλματος.

Η επιτυχημένη δραστηριοποίηση του ατόμου σ’ έναν επαγγελματικό χώρο που πραγματικά του ταιριάζει είναι αυτή που διαμορφώνει ανθρώπους με αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και κοινωνικής επιτυχίας.

Επαγγελματικός προσανατολισμός για παιδιά (6-12 ετών)

Ανακαλύψτε τις κλίσεις του παιδιού σας και βοηθήστε το να αναπτυχθεί

 

Στο δημοτικό, ο επαγγελματικός προσανατολισμός σκιαγραφεί τις κλίσεις και τις δυνατότητες του παιδιού ώστε να συμβουλέψει και να καθοδηγήσει τους γονείς και τους δασκάλους ανάλογα με τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς και των ικανοτήτων του:

 • στη διαδικασία της μάθησης,
 • στη θέσπιση κατάλληλων στόχων,
 • στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • στη σχολική επιτυχία.

Σε αυτές τις ηλικίες στόχος είναι να εντοπισθούν τα ταλέντα του παιδιού και να αξιοποιηθεί το δυναμικό του. Γνωρίζοντας το παιδί σας καλύτερα το βοηθάτε ουσιαστικότερα στη σχολική μάθηση και την προσωπική του ανάπτυξη.

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους

Ανακάλυψε τον Επαγγελματία που κρύβεται μέσα σου!

 

Στα χρόνια του Γυμνασίου και του Λυκείου ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός απαντά τεκμηριωμένα σε ερωτήσεις που συχνά έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την ενήλικη ζωή:

 • Σε ποιο Λύκειο να πάω;
 • Τι κατεύθυνση και ποια πεδία να επιλέξω;
 • Ποια επαγγέλματα μου ταιριάζουν και γιατί;

Με τη βοήθειά μας ο έφηβος ιεραρχεί τα ενδιαφέροντα του βάσει 2.000 επαγγελματικών ειδικοτήτων ΑΕΙ & ΤΕΙ, αποκτά αυτογνωσία αναφορικά με την κινητοποίηση και την αυτοεκτίμησή του και τελικά διαπιστώνει ποια επαγγέλματα του ταιριάζουν, γιατί του ταιριάζουν, πώς να τα σπουδάσει και τι ανταπόκριση έχουν στην αγορά εργασίας.

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός για ενήλικες

Επαγγελματική επιλογή, επιτυχία και ανέλιξη: Τρεις εφικτοί στόχοι.

 

Στα ενήλικα χρόνια, μπορούμε να βοηθήσουμε τον ενδιαφερόμενο να επιλέξει την καταλληλότερη επαγγελματική ειδικότητα σύμφωνα με το δυναμικό της προσωπικότητάς του και την έως τώρα πορεία του. Επιπλέον τον καθοδηγούμε στον τρόπο και τη μέθοδο για να διεκδικήσει αποτελεσματικά τη θέση εργασίας στο επαγγελματικό περιβάλλον που του ταιριάζει.

Για τους ενήλικες καλύπτουμε θέματα όπως:

 • Η εύρεση των επαγγελματικών ειδικοτήτων που ταιριάζουν στο δυναμικό σας.
 • Η σχέση εργασίας που σας ταιριάζει (π.χ. μισθωτή σχέση ή ελεύθερο επάγγελμα).
 • Η ενημέρωση για την αγορά εργασίας γύρω από το χώρο που σας ενδιαφέρει.

 

Τι είναι το Άριστον Τεστ

Πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Άριστον τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Πεδία (μηχανογραφικού) και Τμήματα του συνόλου των σχολών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το «Άριστον τεστ» αποτελείται από μια σειρά καταξιωμένων και σταθμισμένων στον Ελληνικό χώρο ερωτηματολογίων η σύνθεση των οποίων παράγει μια εξαιρετικά πλούσια και αξιόπιστη αναφορά Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Συνοπτικά τα ερωτηματολόγια (που δίνονται στους εφήβους και τους ενήλικες) είναι τα εξής:

Επαγγελματικής προσωπικότητας

Αποτελεί επέκταση της γνωστής θεωρίας των F. Kuder και John Holland, όπου κάθε επαγγελματικός τύπος αναλύεται σε συγκεκριμένους υποπαράγοντες δίνοντας εξατομικευμένη βαθμολογία σε κάθε έναν από αυτούς. Έτσι χαρτογραφείται πλήρως την επαγγελματική προσωπικότητα. {Δίνει 6 τύπους επαγγελματικής προσωπικότητας, 84 υποπαράγοντες καθώς και δείκτη αλήθειας.} Επαγγελματικών ενδιαφερόντων. Εντοπίζει & ταξινομεί τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ατόμου διερευνώντας μεταξύ 2000 επαγγελματικών ειδικοτήτων, εξαντλώντας όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελληνικής επικράτειας. {Διακρίνει & ιεραρχεί τις 30 επαγγελματικές ειδικότητες που ενδιαφέρουν περισσότερο το άτομο.}

Αυτοεκτίμησης κατά Coopersmith

Το τεστ διερευνά τη στάση του ατόμου προς την κοινωνία, προς την οικογένεια και προς τις προσωπικές του εμπειρίες αναφορικά με το βαθμό αυτοεκτίμησης και πίστης στις δυνατότητες που πιστέυει ότι έχει. {Δίνει 4 δείκτες για τους ανηλίκους, 2 για τους ενήλικες καθώς και δείκτη αλήθειας.}

Επίκεντρο Ελέγχου κατά Rotter

Διαπιστώνει την ικανότητά του ατόμου να ελέγχει τις πράξεις του, να δρα ως ανεξάρτητη οντότητα και να επηρεάζει το περιβάλλον του. (Δίνει 2 δείκτες: Εσωτερικός & εξωτερικός έλεγχος)

Εργασιακών Κινήτρων & Αξιών

Εξετάζει τα εργασιακά κίνητρα και τις αξίες, τους παράγοντες δηλαδή στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά την επιλογή επαγγέλματος, τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να έχει. {Δίνει 6 δείκτες κινήτρων και έναν δείκτη αλήθειας.}

Η τελευταία έκδοση του Άριστον  περιλαμβάνει αξιολόγηση αδρών γνωστικών ικανοτήτων αναφορικά με Αριθμητικές, Γλωσσικές, Μηχανικές και Διαγραμματικές διαδικασίες. Έτσι δίνεται στον σύμβουλο η δυνατότητα εντοπισμού δυσκολιών ή δυνατοτήτων αναφορικά με συγκεκριμένες γνωστικές απαιτήσεις. Επίσης δίνονται ενδείξεις του κατά πόσο το υποκείμενο χρησιμοποιεί το γνωστικό του δυναμικό πλήρως ή βρίσκεται σε κατάσταση υπο-επίδοσης.

Ανάλογα με την ηλικία οι συστοιχίες μπορεί να διαφοροποιηθούν. Έτσι η τυποποιημένη συστοιχία επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά του δημοτικού περιλαμβάνει τα εξής ερωτηματολόγια:

 • Εγκεφαλικά Ημισφαίρια
 • Αυτοεκτίμηση
 • Επίκεντρο Ελέγχου &
 • Επαγγελματική Προσωπικότητα

Τα αποτελέσματα της αναφοράς του Άριστον, αξιοποιούμενα, στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσματικότερο το έργο του Συμβούλου, της συμβουλευτικής καριέρας και του επαγγελματικού προσανατολισμού, εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατόν:

 • α) Να ελεγχθεί αν το ασκούμενο ή υποψήφιο επάγγελμα / ειδικότητα ταιριάζει στις πραγματικές ικανότητες-δεξιότητες, στις επαγγελματικές κλίσεις και στην προσωπικότητα του ατόμου.
 • β) Να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον ή θέση εργασίας.
 • γ) Να διαπιστωθούν κλίσεις, ταλέντα, ικανότητες-δεξιότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που διαθέτει ένα άτομο, καθώς και το επίπεδο στο οποίο αυτό τα κατέχει.
 • δ) Να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του ατόμου.
 • ε) Να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά την ένταξη του ατόμου σε επιστημονικά πεδία, σε επιστημονικά τμήματα, καθώς και όσον αφορά την επιλογή κατευθύνσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους τομείς.

 

Τι είναι το Διάκρισις Σπουδών

Μια βάση πληροφοριών Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Διάκρισις Σπουδών είναι μια βάση πληροφοριών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και παράλληλα ένα εργαλείο αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Το Διάκρισις Σπουδών  δίνει τη δυνατότητα για άμεσες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που μπορεί να αφορούν:

 • Την επιλογή κατεύθυνσης &  επιστημονικών πεδίων.
 • Τα ειδικά μαθήματα, τις υποτροφίες καθώς και τις σπουδές σε άλλες χώρες.
 • Τα επαγγέλματα (μονογραφίες – επαγγελματικά δικαιώματα).
 • Τις προοπτικές των επαγγελμάτων στην Ελληνική αγορά εργασίας.
 • Τις σχολές ΑΕΙ – ΤΕΙ (σκοπός – προγράμματα σπουδών – αγορά εργασίας – φωτογραφίες – νέα τμήματα – βάσεις – αναμενόμενες βάσεις – σύνδεση με sites).
 • Τις πόλεις και τα τμήματα που φιλοξενεί η κάθε σχολή,
 • Σπουδές σε άλλες χώρες,
 • Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
 • Πληροφορίες για όλα τα Τεχνικά Επαγγέλματα.

Επίσης το Διάκρισις Σπουδών μέσω ειδικού λογισμικού παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Αναλυτική ή γρήγορη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με πρωτοποριακή μέθοδο, ελέγχοντας για τυχόν λάθη.
 • Υπολογισμό των μορίων εισαγωγής και του γενικού βαθμού πρόσβασης για μαθητές Ενιαίου Λυκείου – ΤΕΕ.
 • Δυνατότητα ιεράρχησης σχολών ανά φθίνουσα σειρά μορίων, ανά εύρος μορίων και ανά πόλη.
 • Αυτόματη αντιστοίχηση σχολών, επαγγελμάτων ανάλογα με την επιλογή του 6ου μαθήματος ή της κατεύθυνσης.
 • Στατιστικά δεδομένα για όλα τα μαθήματα και σενάρια μορίων ανάλογα με την επιλογή του 6ου μαθήματος ή της κατεύθυνσης.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των σχολών (ΑΕΙ – ΤΕΙ) που αντιστοιχούν στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα μαθητή που έχει κάνει το ‘ΑΡΙΣΤΟΝ Τεστ.

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας ,

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, και στη συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Ο εξεταζόμενος, λαμβάνοντας υπόψη του τα ευρήματα του ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις σπουδές και, στη συνέχεια, το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς επίσης και σε σπουδαστές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ Λυκείου, τα αποτελέσματα του Τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Πώς γίνεται το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

Το Τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένου  Συμβούλου και υλοποιείται μόνο με τη χρήση Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Παράλληλα διενεργείται έλεγχος των απαντήσεων που δίνονται (ανιχνευτής ψεύδους), ώστε να αξιολογηθεί η ειλικρίνεια του εξεταζόμενου. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχει ο Σύμβουλος, ενεργοποιεί το αυτοματοποιημένο ερωτηματολόγιο στον υπολογιστή και απαντά σε σειρά ειδικών, σταθμισμένων ερωτήσεων. Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες, μέσω του διαδικτύου, στον κεντρικό υπολογιστή (server ) της εταιρείας Computer Academy, όπου το έμπειρο σύστημα επεξεργάζεται τις απαντήσεις και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό προφίλ του εξεταζόμενου, το οποίο και του επιδίδεται μέσω ειδικά εκπαιδευμένου Συμβούλου.

Η αξιοπιστία του ΤΕΣΤ

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι, και μάλιστα με διαφορά, το πλέον αξιόπιστο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού διότι:

Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.

Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας).

Έχει το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και ευρύτατο Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι) παγκοσμίως.

Εκδίδει αποτελέσματα βάσει πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που εκτελούνται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

Αποτέλεσμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ Τεστ βασίζεται σε εξειδικευμένες πανεπιστημιακές έρευνες δεκαετιών που αφορούν στην ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των απαιτήσεων των επαγγελμάτων, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας, αποβλέπει δε στην κάλυψη του κενού που υπάρχει σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη χώρα μας, παρέχοντας ταυτόχρονα στους μαθητές την δυνατότητα για υπεύθυνη ενημέρωση,  γύρω από σημαντικά ερωτήματα όπως:

Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει και μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;

Ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα  που μου ταιριάζουν;

Ποια κατεύθυνση να διαλέξω;

Ποιό μάθημα γενικής παιδείας να επιλέξω ως 6ο στη Γ’ Λυκείου;

Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ειδικότερα απευθύνεται:

Σε μαθητές  Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα : Ενιαίο Λύκειο ή Τ.Ε.Ε.;

Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα  επιλογής κατεύθυνσης.

Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις  ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα , ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την  αλλαγή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος .

Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου,  να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Έχοντάς υπ’ όψιν μας, ότι στην χώρα μας, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν, τις σπουδές τους, φτάνουν στην απόφαση αυτή εξ’ αιτίας λανθασμένης επιλογής και εκτιμώντας παράλληλα ότι η σωστή επιλογή επαγγέλματος, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και ως εκ τούτου έχει διαχρονική σημασία, γνωστοποιούμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, μετά από πρωτοβουλία του Kέντρου μας,  άρχισε ήδη να εφαρμόζεται και στην πόλη μας, στις εγκαταστάσεις  μας, με την συνδρομή ειδικά πιστοποιημένου  συμβούλου.

 

 

Αφιέρωσε 40 λεπτά στο ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ για τον ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ!